imageimage

Thông báo đấu giá lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-ĐTKDV ngày 28/08/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về phương án chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, Ban Tổ chức bán đấu giá xin thông báo như sau:

1.     Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

2.     Địa chỉ:

157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

3.     Số điện thoại:

0273 3870262                     Fax: 0273 3880732

4.     Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Chăn nuôi heo: Sản xuất heo thịt, heo giống, tinh heo các loại; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Sản xuất, chế biến thực phẩm,…

5.     Vốn điều lệ:

51.000.000.000 (Năm mươi mốt tỷ) đồng.

6.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

7.     Số lượng cổ phần chào bán:

4.968.600 (Bốn triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần, chiếm 97,42% Vốn điều lệ Công ty

8.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9.     Giá khởi điểm chào bán:

13.200 (Mười ba nghìn hai trăm) đồng/cổ phần.

10.   Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Chăn nuôi Tiền Giang.

11.   Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu

Tối đa là 4.968.600 cổ phần, tối thiểu là 4.968.600 cổ phần

12.    Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 09 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2020.

13.   Thời gian nộp phiếu tham dự:

Từ 09 giờ 00 phút ngày 15/09/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 05/10/2020.

Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 14 giờ 00 phút ngày 05/10/2020.

14.   Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM

Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 10 năm 2020

15.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần:                             Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

16.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần trân trọng thông báo./.

Các tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Bản Công bố thông tin bán đấu giá
 3. Quyết định số 346 về chuyển nhượng vốn của SCIC
 4. Quy chế bán đấu giá cổ phần
 5. Giấy CN ĐKDN của CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
 6. Điều lệ của CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
 7. BCTC kiểm toán năm 2018 của CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
 8. BCTC kiểm toán năm 2019 của CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
 9. BCTC Quý 2 năm 2020 của CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
 10. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC
 11. Các mẫu biểu liên quan
  image 352 image 0