imageimage

Thông báo EXIMLAND chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc Công ty Cổ phần bất Động Sản E Xim (EXIMLAND) chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chi tiết như sau:

  • Thời gian chốt danh sách:  16h ngày 19/12/2016
  • Mục đích: Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM

Thông tin chi tiết đăng trên website của EXIMLAND.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 176 image 0