imageimage

Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc

Căn cứ Công văn số 6667/UBCK-QLCB ngày 09/10/2017 của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc như sau: 

1. Tên tổ chức mua lại cổ phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

2. Tên giao dịch:

ALC

3. Địa chỉ trụ sở chính:

159 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp.HCM

4. Điện thoại:

(028) 6258 9922                  Fax: (028) 6258 9933        

5. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6. Vốn điều lệ:

526.779.820.000 đồng

7. Giấy chứng nhận ĐKDN:

Số 0302704796 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/09/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 19/07/2017

8. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;...

9. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi          thực hiện giao dịch:

2.389.675 cổ phiếu

10. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại để làm         cổ phiếu quỹ:

1.878.000 cổ phiếu

11. Mục đích mua lại cổ phiếu:

Làm cổ phiếu quỹ

12. Nguồn vốn:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016 và Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại thời điểm 30/06/2017.

13. Thời gian đăng ký bán cổ phần:

Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 10/11/2017

14. Thời gian thực hiện giao dịch:

Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 21/11/2017

15. Phương thức giao dịch:

Giao dịch thỏa thuận tại thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu.

16. Nguyên tắc xác định giá:

Theo giá giao dịch thỏa thuận tại thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu với mức giá từ 11.000 đến 12.500 đồng/cổ phiếu.

17. Số lượng đặt mua hàng ngày:

Bằng số lượng đăng ký mua lại

18. Công ty chứng khoán làm đại lý thực              hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

Tài liệu đính kèm:

  1. Công văn chấp thuận của UBCKNN
  2. Thể lệ mua lại cổ phiếu năm 2017
  3. Giấy đăng ký bán cổ phiếu
  4. Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu
image 87 image 0