imageimage

Thông báo hủy bán đấu giá cổ phần của CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV về việc hủy tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ vào lúc 10h ngày 20/08/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 94 image 0