imageimage

Thông báo hủy bán đấu giá lần 2 cổ phần của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương do SJC nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc hủy bán đấu giá lần 2 cổ phần của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ từ ngày 21/09/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 53 image 0