imageimage

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn do Satra nắm giữ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc hủy tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ vào lúc 10h00 ngày 23/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 87 image 0