imageimage

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh cổ phần của Seaco do Satra nắm giữ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt thông báo hủy tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn (Seaco) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ vào ngày 17/12/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 40 image 0