imageimage

Thông báo hủy cuộc bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tại CTCP Thương mại Địa ốc Việt

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tại CTCP Thương mại Địa ốc Việt được ban hành kèm theo Quyết định số 143/2017/QĐ-NHĐT ngày 16/10/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt;


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt tính đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017 như sau:

 

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC VIỆT 

2. Địa chỉ:

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Số điện thoại:

(028) 6290 6060              - Fax: (028) 6290 6161

4. Vốn điều lệ công ty cổ phần:

320.000.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

500.000 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

13.000 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8 giờ 00 ngày 16/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017.

9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua:

0 nhà đầu tư, trong đó: 

  • Tổ chức: 0 nhà đầu tư    
  • Cá nhân: 0 nhà đầu tư

10. Số lượng cổ phần đặt mua:

 0 cổ phần

Căn cứ Điều 12 của Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tại CTCP Thương mại Địa ốc Việt được ban hành kèm theo Quyết định số 143/2017/QĐ-NHĐT ngày 16/10/2017 và kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu trên, Rồng Việt trân trọng thông báo về việc cuộc chào bán cổ phần không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ.


Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 105 image 0