imageimage

Thông báo hủy cuộc chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Căn cứ Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương Nghiệp Cà Mau ban hành theo Quyết định số 653/2017/QĐ-RV ngày 16/08/2017, Quyết định số 115/2017/QĐ-RV ngày 23/08/2017 v/v điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc mua cổ phần chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương Nghiệp Cà Mau và Kết quả đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại CTCP Thương Nghiệp Cà Mau, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau tính đến 15 giờ 00 phút ngày 20/09/2017 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

2. Địa chỉ:

70-72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

3. Số điện thoại:

84.290 3839 220                                   Fax:  84.290 3834 358

4.Vốn điều lệ công ty cổ phần:

121.039.120.000 đồng     

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

4.433.425 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

23.500 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 09h00 ngày 18/08/2017 đến 15h00 ngày 20/09/2017

9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua:

0 nhà đầu tư, trong đó:

Tổ chức: 0 nhà đầu tư                  

Cá nhân: 0 nhà đầu tư.

10. Số lượng cổ phần đặt mua:

0 cổ phần

Căn cứ Khoản 2.13 Điều 2 của Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau được ban hành kèm Quyết định số 653/2017/QĐ-RV ngày 16/08/2017 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt và Kết quả đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh nêu trên, Rồng Việt trân trọng thông báo về việc cuộc chào bán cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ.


Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

 

 

image 192 image 0