imageimage

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương do CTCP Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ

Rồng Việt thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương do CTCP Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ vào ngày 27/07/2015 (xem file đính kèm).


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 70 image 0