imageimage

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt do CTCP Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ

Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thương Mại Địa Ốc Việt do Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-JC ngày 18/06/2015, CTCP Chứng khoán Rồng Việt sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt do Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ vào lúc 10h ngày 10/07/2015.

Tuy nhiên, đến hết thời gian nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần vào lúc 16h ngày 09/07/2015 vẫn không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá. Căn cứ quy định tại Điều 11 Quy chế bán đấu giá của CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt do Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ “...Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu  giá được coi là không thành công‘‘, như vậy cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và được xem là không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Quý nhà đầu tư về việc Rồng Việt sẽ không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt do Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC nắm giữ vào ngày 10/07/2015.

Tải thông báo: SJC_Huy ban dau gia tai Vietcomreal

 

image 200 image 0