imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Cảng Vĩnh Long

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Vĩnh Long được tổ chức ngày 12 tháng 09 năm 2017 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 110.770 cổ phần

   - Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 110.770 cổ phần 

2. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 113.600 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:  06

    - Tổ chức: 02

    - Cá nhân: 04

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 664.620 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06 phiếu

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 664.620 cổ phần

8. Khối lượng đặt cả lô: 110.770 cổ phần

9. Giá đặt mua cao nhất:  181.600 đồng/cổ phần

10. Giá đặt mua thấp nhất: 113.600 đồng/cổ phần

11. Giá đấu thành công: 181.600 đồng/cổ phần

12. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01

      - Tổ chức: 0

      - Cá nhân: 01

13. Tổng số cổ phần bán được: 110.770 cổ phần

14. Tổng giá trị cổ phần bán được: 20.115.832.000 đồng

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

 

File đính kèm: 

  1. Thông báo kết quả đấu giá Cảng Vĩnh Long

 

 

 

image 187 image 0