imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa được tổ chức ngày 31 tháng 08 năm 2017 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán cả lô: 334.400 cổ phần

2. Giá khởi điểm chào bán: 15.400 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: có 03 nhà đầu tư, trong đó:

    - Tổ chức: 01 nhà đầu tư 

    - Cá nhân: 02 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua:  1.003.200 cổ phần

5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 03 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 03 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất: 15.600  đồng/cổ phần

9. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư

   - Tổ chức: 01 nhà đầu tư

   - Cá nhân: 0 nhà đầu tư

10. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 334.400 cổ phần

11. Giá trị lô cổ phần chào bán thành công:  5.517.600.000 đồng.

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

 

 

image 238 image 0