imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty Haprosimex nắm giữ tại CTCP SXDV xuất nhập khẩu Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Haprosimex nắm giữ tại CTCP Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội được tổ chức vào ngày 28 tháng 01 năm 2013 như sau:

 

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 597.160 cổ phần

2. Giá khởi điếm chào bán: 16.200 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: 05 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư               Cá nhân: 05 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 665.000 cổ phần

5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 05 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 05 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất: 16.300 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất: 16.200 đồng/cổ phần

9. Giá trúng đấu giá bình quân: 16.220 đồng/cổ phần

10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 05 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư               Cá nhân: 05 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 597.160 cổ phần

12. Giá trị cổ phần chào bán thành công: 9.674.992.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn).

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

 

Tải file thông báo kết quả đấu giá: Ket qua dau gia co phan Haprosimex.pdf

 

 

  

 

 

 

 

image 31 image 0