imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Kim Hoàn ACB - SJC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Kim Hoàn ACB – SJC được tổ chức vào ngày 22 tháng 07 năm 2014 như sau:

 

 1. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 450.000 cổ phần
 2. Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: 02 nhà đầu tư
 4. Trong đó: Tổ chức: 01 nhà đầu tư,  Cá nhân: 01 nhà đầu tư
 5. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 900.000 cổ phần
 6. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 02 phiếu
 7. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 02 phiếu
 8. Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
 9. Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
 10. Giá trúng đấu giá bình quân: 11.000 đồng/cổ phần
 11. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:  01 nhà đầu tư
 12. Trong đó: Tổ chức: 01 nhà đầu tư, Cá nhân:   0 nhà đầu tư
 13. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 450.000 cổ phần
 14. Giá trị cổ phần chào bán thành công: 4.950.000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

image 51 image 0