imageimage

Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần do SJC nắm giữ tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Bảo hiểm Hùng Vương được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 165 image 0