imageimage

Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quận 8

Kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quận 8 (Xem file đính kèm).


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 115 image 0