imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao được tổ chức vào 10h00 ngày 25/12/2017 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần chào bán:

45.000 cổ phần

2. Giá khởi điểm chào bán:

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần:

có 2 nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 2 nhà đầu tư   
  • Cá nhân: 0 nhà đầu tư

4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua:

45.000 cổ phần

5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ:

2 phiếu

6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 

2 phiếu

7. Giá đặt mua cao nhất:

10.000 đồng/cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất:

10.000 đồng/cổ phần

9. Giá trúng đấu giá bình quân:

10.000 đồng/cổ phần

10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

2 nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 2 nhà đầu tư
  • Cá nhân: 0 nhà đầu tư

11. Số lượng cổ phần chào bán thành công:

 45.000 cổ phần

12. Giá trị cổ phần chào bán thành công:

 450.000.000 đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 450 image 0