imageimage

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Satra nắm giữ tại Infoodco

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) nắm giữ tại Công ty Cổ phần thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) ngày 24/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 169 image 0