imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Căn cứ Quy chế Bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 100/2017/QĐ-RV ngày 28/07/2017, Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tính đến 15 giờ 30 phút ngày 25/08/2017 như sau:

1.Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

2. Địa chỉ: Tổ 1 - Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại: (0258) 3835668                                   Fax: (0258) 3834468

4. Vốn điều lệ: 10.100.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá cả lô: 334.400 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 31/07/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/08/2017

9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 nhà đầu tư

    - Tổ chức: 01 nhà đầu tư               

    - Cá nhân: 02 nhà đầu tư

10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.003.200 cổ phần

11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 

      - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

      - Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5 Toà Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM

      - Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút  ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

 

image 126 image 0