imageimage

Thông báo kết quả Đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 91/2017/QĐ-NHĐT ngày 14/07/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi tính đến 16 giờ 00 phút ngày 10/08/2017 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi

2. Địa chỉ:

thôn Phước Thượng, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

3. Số điện thoại:

(0255) 3987 129                                   Fax: (0255) 3987 128

4.Vốn điều lệ công ty cổ phần:

10.000.000.000 đồng      

5. Số lượng cổ phần đấu giá:

918.600 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần         Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 08h00 ngày 14/07/2017 đến 16h00 ngày 10/08/2017

9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua:

15 nhà đầu tư, trong đó:

Tổ chức: 0 nhà đầu tư                  

Cá nhân: 15 nhà đầu tư.

10. Số lượng cổ phần đặt mua:

1.138.000 cổ phần, tương ứng 123,88% số lượng cổ phần chào bán.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

       - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

          Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM

        - Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút  ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

image 191 image 0