imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SJC tại CTCP Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Bảo hiểm Hùng Vương tính đến ngày 29/10/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 56 image 0