imageimage

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Haprosimex nắm giữ tại CTCP Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Haprosimex nắm giữ tại CTCP Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội tính đến 16h00 ngày 25 tháng 01 năm 2013  như sau:

 

  1. Tổ chức phát hành: CTCP SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI
  2. Địa chỉ trụ sở chính: V4, lầu 5, C/c Khánh Hội 2, số 360A Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, Tp.HCM
  3. Số điện thoại: (84.8) 39453001 - Fax: (84.8) 39453012 - Website: www.haprosimexjsc.com.
  4. Vốn điều lệ: 33.600.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng).
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 597.160 cổ phần.
  6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 16.200 đồng/cổ phần.
  8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 07/01/2013  đến 16h00 ngày 25/01/2013 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
  9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; cá nhân: 05 nhà đầu tư).
  10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 665.000 cổ phần.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

Tải thông báo đấu giá.pdf

image 48 image 0