imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao.

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao được ban hành kèm theo Quyết định số 175/2017/QĐ-NHĐT ngày 23/11/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công nghệ cao
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao như sau:
1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao.
2. Địa chỉ: Lô T2-3, đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. HCM.
3. Điện thoại: (028) 37361093 - Fax: (028) 37309251.
4. Vốn điều lệ thực góp: 16.850.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 45.000 cổ phần.
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 24/11/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2017.
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 nhà đầu tư (Tổ chức: 2; Cá nhân: 0 nhà đầu tư).
10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 45.000 cổ phần.
Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo.

image 81 image 0