imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao

Căn cứ:
- Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao được ban hành kèm theo Quyết định số 160/2017/QĐ-NHĐT ngày 26/10/2017;
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao như sau:

 

1. Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao

2. Địa chỉ:

Lô T2-3, đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. HCM.

3. Điện thoại:

(028) 37361093                             - Fax: (028) 37309251.

4. Vốn điều lệ thực góp:

16.850.000.000 đồng.

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

100.000 cổ phần

6. Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông 

7. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

9. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

từ 8 giờ 00 ngày 27/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2017

10. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần:

2 nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 1 nhà đầu tư
  • Cá nhân: 1 nhà đầu tư

11. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

 100.000 cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 99 image 0