imageimage

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quận 8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8 tính đến 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2015 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8
2. Địa chỉ: 175 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (84.8) 3850 4781                             - Fax: (84.8) 3850 4776   
4. Vốn điều lệ: 7.200.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 288.000 cổ phần
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông      - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 35.000 đồng/cổ phần
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 02/07/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2015
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 nhà đầu tư (Tổ chức: 2; Cá nhân: 9 nhà đầu tư).
10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.304.000 cổ phần

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 82 image 0