imageimage

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do UBND tỉnh Bình Thuận nắm giữ tại CTCP Cấp Thoát nước Bình Thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận nắm giữ tại CTCP Cấp Thoát Nước Bình Thuận tính đến 16 giờ 00 phút ngày 23/07/2015 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTCP Cấp Thoát Nước Bình Thuận
2. Địa chỉ: Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, Phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
3. Điện thoại: (062) 3821 337       - Fax: (062) 3822 457
4. Vốn điều lệ: 84.758.550.000 đồng
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.104.306 cổ phần
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông      - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7 .Giá khởi điểm: 13.500 đồng/cổ phần
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 03/07/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/07/2015
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 nhà đầu tư (Tổ chức: 1; Cá nhân: 2 nhà đầu tư).
10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.119.306 cổ phần

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 79 image 0