imageimage

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú được tổ chức vào ngày 17/7/2015.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 130 image 0