imageimage

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp được tổ chức ngày 05/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

2.955.300 cổ phần

2. Mệnh giá: 

10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 

10.500 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:

31, trong đó:

  • Cá nhân trong nước: 31

5. Tổng khối lượng đăng ký mua:

6.718.600 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 

31, trong đó:

  • Cá nhân trong nước: 31

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:  

6.718.600 cổ phần

8. Khối lượng đặt cao nhất:   

2.955.300 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 

1.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 

14.100 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:

10.700 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 

14.100 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 

12.500 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân: 

12.617 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:   

06, trong đó:

  • Cá nhân trong nước: 06

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:

2.955.300 cổ phần, trong đó:

  • Số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 

37.286.970.000 đồng

18. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 15/12/2017

19. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 12/12/2017

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần ngày 05/12/2017 của SGDCK Tp.HCM.

image 223 image 0