imageimage

Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với trái phiếu của CTCP Damsan

Công ty Cổ phần Damsan dự kiến sẽ nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với với trái phiếu của CTCP Damsan (Mã trái phiếu ADSH2224001, trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 02 năm, phát hành ngày 21/03/2022). Do vậy, Công ty Cổ phần Damsan xin thông báo tới Quý nhà đầu tư sở hữu trái phiếu ADSH2224001 về nội dung chốt danh sách trái chủ để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với trái phiếu ADSH2224001 như sau:

-       Ngày chốt danh sách để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 16h00, ngày 21/08/2023

-       Sau thời gian này, mọi hoạt động liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu ADSH2224001 sẽ tạm dừng thực hiện cho đến khi trái phiếu ADSH2224001 chính thức được phép giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

     Trân trọng./.

image 136 image 0