imageimage

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 53/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 22/09/2017, CTCP Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:

 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

2. Mã chứng khoán:

 BWS

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

 Số 14 Đường 30/04, P.9, TP.Vũng Tàu, T.Bà Rịa-Vũng Tàu

4. Số điện thoại:

 (84.254) 3838324                      Fax: (84.254) 3833636                  

5. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

       - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

       - Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM

       - Điện thoại: (84.28) 6299 2006            – Fax : (84.28) 6291 7986

6. Cổ phiếu chào bán:

 Cổ phiếu CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký chào bán: 13.500.000 cổ phần
 • Chào bán 13.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:29. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 29 cổ phiếu phát hành thêm.

  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:29, cổ đông A được mua thêm 58,87 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 58 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,87 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

 • Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn; số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và không được đăng ký mua hết; số cổ phiếu do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu (13.500.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 29% sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

7. Khối lượng vốn cần huy động:

 135.000.000.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn:

 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 135 tỷ đồng được Công ty sử     dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước   D1000 từ Nhà máy nước Hồ Đá Đen đến vòng xoay 3/2 – Phước Thắng

9. Giá chào bán:

 10.000 đồng/cổ phần

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

 không có

11. Ngày đăng ký cuối cùng:

 09/10/2017

12. Thời hạn nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 12/10/2017 - 20/10/2017

 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: 12/10/2017 - 31/10/2017

13. Địa điểm nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 

 • Đối với cổ phiếu đã lưu ký: tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch
 • Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: tại CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Số 14 Đường 30/04, P.9, TP.Vũng Tàu, T.Bà Rịa-Vũng Tàu

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Số tài khoản: 7601.0000.819330
 • Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi      nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trân trọng thông báo.

Tài liệu liên quan: 

image 136 image 0