imageimage

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (MCK: KPF) như sau:

    1. Tên tổ chức phát hành:                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

    2. Mã chứng khoán                             KPF

    3. Địa chỉ trụ sở chính:                       20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

    4. Số điện thoại:                                0934981818                     – Fax : (024) 3868 6263

    5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành:
        - Tên công ty:                               Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
        - Địa chỉ:                                      Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
        - Điện thoại:                                 (028) 6299 2006               – Fax : (028) 6291 7986

    6.  Cổ phiếu chào bán:

        - Tên cổ phiếu:                             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
        - Loại cổ phiếu:                            Cổ phiếu phổ thông
        - Mệnh giá:                                  10.000 đồng/cổ phiếu
        - Số lượng đăng ký chào bán:        39.951.081 cổ phiếu, trong đó:
          +   Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.801.789 cổ phiếu
          +   Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 36.035.792 cổ phiếu
          +   Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 2.113.500 cổ phiếu

    7.  Khối lượng vốn cần huy động: 423.762.920.000 đồng.

    8.  Mục đích huy động vốn: Mua cổ phiếu của CTCP TTC Deluxe Sài Gòn, hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi và bổ sung vốn lưu động.

    9.  Giá chào bán:
         - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
         - Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 30.000 đồng/cổ phiếu.

   10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.

   11. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/01/2021.

   12. Thời hạn nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
         - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 19/02/2021
         - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/03/2021

   13. Địa điểm nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
         - Đối với cổ phiếu đã lưu ký: tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch.
         - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: tại CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

   14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
       - Website CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh: http://www.kpf.com.vn;
       - Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn.

   15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
      - Tên tài khoản:                          Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
      - Số tài khoản:                           12810000705110
      - Nơi mở tài khoản:                     Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

  1. Thông báo phát hành cổ phiếu
  2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu
  3. Bản cáo bạch
  4. Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức
    image 188 image 0