imageimage

Thông báo tạm dừng triển khai chào bán thỏa thuận cổ phần của SATRA tại SEACO

Thông báo về việc tạm dừng triển khai chào bán thỏa thuận cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) tại Công ty cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn (SEACO).


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 211 image 0