imageimage

Thông báo Thỏa thuận bán tiếp cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Nha Trang

Theo thông báo từ Sở GDCK HÀ NỘI, Rồng Việt làm Đại lý đấu giá bán thỏa thuận tiếp cổ phần của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG NHA TRANG

 

 

  1. Số lượng cổ phần thoả thuận bán tiếp: 5.273.923 cổ phần
  2. Giá thoả thuận tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần
  3. Điều kiện tham dự thoả thuận: Nhà đầu tư đã tham gia phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang tổ chức ngày 19/05/2014
  4. Bước khối lượng: 100 cổ phần
  5. Bước giá: 100 đồng
  6. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc và bỏ Phiếu cam kết giá mua tiếp cổ phần: từ 08h30 ngày 05/06/2014 đến 15h30 ngày 10/06/2014
  7. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 12/06/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán HÀ NỘI
  8. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: chậm nhất 16h00 ngày 16/06/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm.

Công văn.doc

Thông báo bán thỏa thuận.doc

Mẫu đăng ký mua thỏa thuận.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0