imageimage

Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Thương mại Hữu Nghị trên SGDCK Hà Nội

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 881/QĐ – SGDHN do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:

 • Tên tổ chức đăng ký giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

 • Tên giao dịch tiếng Anh:

FRIENDSHIP TRADING – INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

 • Tên viết tắt:

FRIENDCO

 • Địa chỉ trụ sở chính:

357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, Tp.HCM

 • Điện thoại:

028 3830 8899                                    Fax: 028 3830 1802

 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Hợp tác xây dựng dự án thương mại, dịch vụ;

+ Hợp tác với đối tác trong lĩnh vực trường học, nhà kho;

+ Sản xuất, kinh doanh linh kiện và xe đạp hoàn chỉnh;

+ Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí.

2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

 • Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu CTCP Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị

 • Mã cổ phiếu:

FTI

 • Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch

3.943.710 (Ba triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm mười) cổ phiếu

 • Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:

(tính theo mệnh giá)

39.437.100.000 (Ba mươi chín tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu một trăm nghìn) đồng

3. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên:

Ngày 27 tháng 10 năm 2017

4. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

12.300 đồng/cổ phần

5. Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin:

+ Website CTCP Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị: http://www.ftic.vn

+ Website CTCP Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

6. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu: 

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ CTCP Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo./.

 Tài liệu đính kèm:

 

image 138 image 0