imageimage

Thông báo về Kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Căn cứ:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) In và Phát hành biểu mẫu Thống kê ban hành theo Quyết định số 43/2019/QĐ-CNHN ngày 10/4/2019 và Quyết định sửa đổi quy chế bán đấu giá số 48/2019/QĐ-CNHN ngày 23/4/2019;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê tính đến 16 giờ 30 phút ngày 07/5/2019 như sau:

 1. Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
 2. Địa chỉ: Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 3. Điện thoại: (024) 3775 1597                                      Fax: (024) 3775 9401
 4. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.054.950.000 đồng
 5. Số lượng cổ phần đấu giá: 138.231 cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 27.200 đồng/cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 16/04/2019 đến 16h30 ngày 07/05/2019
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 43 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 02 nhà đầu tư                                 Cá nhân: 41 nhà đầu tư

 1. Số lượng cổ phần đặt mua: 3.945.080 cổ phần
 2. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: chậm nhất 16h30 ngày 14/05/2019

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019
 • Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Nơi nhận:

 • SCIC, Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;
 • CBTT;
 • Lưu HCNS, TVTCDN.

 

 

image 336 image 0