imageimage

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc bán đấu giá cổ phiếu của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ như sau:

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

- Địa chỉ:

Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại:

(0274) 3827 446              Fax: (0274) 3831 145

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

-  Địa chỉ:

Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại:

(0274) 3831 505              Fax: (0274) 3822 941

3. Hoạt động kinh doanh chính:

In ấn.

4. Vốn điều lệ:

90.000.000.000 (Chín mươi tỷ) đồng, tương đương 9.000.000 cổ phần.

5. SLCP chào bán ra bên ngoài:

4.514.300 cổ phần, chiếm 50,16% vốn điều lệ.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-  Địa chỉ:

Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

7. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông.            -   Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần:

10.000 đồng.                       -   Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.514.300 cổ phần.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 18/08/2020 đến 16h00 ngày 03/09/2020 tại các Đại lý đấu giá (Thông tin liên hệ chi tiết của các Đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành).

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Trước 15h00 ngày 09/09/2020 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá:

09h00 ngày 11/09/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 12/09/2020 đến ngày 18/09/2020 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020 tại các Đại lý đấu giá.

 

Các tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Quy chế đấu giá
 3. Mẫu đơn đăng ký đấu giá
 4. Công văn xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn
 5. Bản công bố thông tin
 6. Giấy đăng ký kinh doanh
 7. Điều lệ Công ty
 8. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
 9. Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
 10. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
 11. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 12. Công văn 2248/UBND-KTTH ngày 17/5/2019 thông qua chủ trương thoái vốn
 13. Công văn 3208/UBND-KT ngày 6/7/2020 ủy quyền người phê duyệt phương án thoái vốn
 14. Quyết định số 65/QĐ-XS ngày 4/8/2020 phê duyệt phương án thoái vốn 

image 197 image 0