imageimage

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Eximbank

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi tiết như sau:

1. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
- Thời gian chốt danh sách: 16h 14/02/2017
- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: Ngày 20/02/2017
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT:
a. Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank, Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
b. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 đến 17 giờ ngày 06/03/2017.
- Dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: Từ 07/03/2017 đến 17/03/2017
- Dự kiến Eximbank nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: Ngày 20/03/2017

2. Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Thời gian chốt danh sách: 16h 14/02/2017
- Thời gian đại hội: 8h00 Thứ Sáu ngày 21/04/2017
- Địa điểm: Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Chi tiết đăng tải trên website của Eximbank.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 83 image 0