imageimage

Thông báo về việc đăng ký giao dịch Cổ phiếu CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 896/QĐ–SGDHN do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:

 • Tên tổ chức đăng ký giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

 • Tên giao dịch tiếng Anh:

Khanh Hoa Salanganes Nest Soft Drink Joint Stock Company

 • Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 • Điện thoại:

(0258) 3745601                Fax: (0258) 3745605

 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ yến sào;

+ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;

+ Bán buôn, bán lẻ thực phẩm và đồ uống.

2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

 • Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

 • Mã cổ phiếu:

SKV

 • Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch

23.000.000 (Hai mươi ba triệu) cổ phiếu

 • Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:

          (tính theo mệnh giá)

230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ) đồng

3. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên:

Ngày 03 tháng 11 năm 2017

4. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

23.600 đồng/cổ phần

5. Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin:

+ Website CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa: http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

+ Website CTCP Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

6. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu: 

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ CTCP Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch.

 Trân trọng thông báo./.

 Tài liệu đính kèm:

 1. Quyết định của HNX chấp thuận đăng ký giao dịch;
 2. Thông báo của HNX về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu;
 3. Thông báo cổ đông của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
 4. Bản thông tin tóm tắt;
 5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh;
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2016-08/09/2016 của Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh;
 7. Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 09/09/2016-31/12/2016 của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
 8. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.
image 133 image 0