imageimage

Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ trên hệ thống giao dịch UPCoM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Mã chứng khoán: CCA) trên hệ thống giao dịch UPCoM như sau:

 1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
 2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.092.326 cổ phần
 5. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 150.923.260.000 đồng
 6. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ năm, ngày 26/12/2019
 7. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.300 đồng/cổ phần

 Tài liệu gửi kèm:

 1. Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch
 2. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
 3. Bản thông tin tóm tắt
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 5. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
image 86 image 0