imageimage

Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của CMID do SATRA nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Tp. Hồ Chí Minh (CMID) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ được tổ chức vào ngày 25/02/2016.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 119 image 0