imageimage

Thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của GETRA JSC do SATRA nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc hủy bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp (GETRA JSC) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ được tổ chức vào ngày 25/02/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 12 image 0