imageimage

Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình do SATRA nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ được tổ chức vào ngày 16/05/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 82 image 0