imageimage

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Pymepharco trên SGDCK TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SGDHCM ngày 30/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu, Công ty Cổ phần Pymepharco (Pymepharco) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với các thông tin như sau:

 

1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:

 • Tên công ty:

CÔNG TY CỒ PHẦN PYMEPHARCO

 • Tên tiếng Anh:

Pymepharco Joint Stock Company

 • Trụ sở chính:

Số 166 - 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

 • Điện thoại:

(0257) 3829 165               Fax: (0257) 3824 717

 • Website:

www.pymepharco.com.vn

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400116704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/05/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 28/07/2017.

2. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT:

 • Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pymepharco

 • Mã cổ phiếu:

PME

 • Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 • Số lượng cổ phiếu niêm yết:

65.227.500 cổ phiếu

 • Ngày giao dịch dự kiến tại SGDCK Tp.HCM:

Ngày 08 tháng 11 năm 2017

 • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:

68.000 đồng/cổ phần

 • Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin:

+ Website SGDCK Tp.HCM: www.hsx.vn

+ Website CTCP Pymepharco: www.pymepharco.com.vn

+ Website CTCP Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

 1. Quyết định của Sở GDCK TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu.
 2. Thông báo của Sở GDCK TP.HCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
 3. Bản cáo bạch CTCT Pymepharco
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 5. Điều lệ Công ty
 6. BCTC kiểm toán năm 2015
 7. BCTC kiểm toán năm 2016
 8. BCTC 9 tháng năm 2017
image 202 image 0