imageimage

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên SGDCK TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SGDHCM ngày 22/04/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với các thông tin như sau

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:

-   Tên công ty    :  CÔNG TY CỒ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

-   Tên tiếng Anh :  POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 2

-   Tên viết tắt     :  PECC2

-   Trụ sở chính    :  32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

-   Số điện thoại  :   (028) 22216468 - Fax : (028) 22210408 - Website: www.pecc2.com

-   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300420157 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/11/2018.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT:

-    Tên cổ phiếu  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2

-    Loại cổ phiếu :  Cổ phiếu phổ thông

-    Mã cổ phiếu   :  TV2

-    Mệnh giá       :  10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu niêm yết:       12.313.159 cổ phiếu

-    Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 123.131.590.000 đồng

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được công bố tại:

-    Website SGDCK Tp.HCM: www.hsx.vn;

-    Website CTCP Tư vấn xây dựng điện 2: www.pecc2.com

-    Website CTCP Chứng khoán Rồng Việt: www.vdsc.com.vn

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

1)     Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở GDCK TP.HCM

2)     Bản cáo bạch niêm yết

3)     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4)     Điều lệ công ty

5)     BCTC kiểm toán khối văn phòng năm 2017

6)     BCTC kiểm toán khôi văn phòng năm 2018

7)     BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2017

8)     BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2018

image 229 image 0