imageimage

Tim Tâm Đức chốt DS cổ đông chi cổ tức đợt 1/2014

Căn cứ Nghị quyết số V.3/ NQ-HĐQT ngày 25/07/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức thông báo chốt danh sách cổ đông chi cổ tức tiền mặt đợt 1/2014, chi tiết như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 12/08/2014

- Tỷ lệ: 10%/mệnh giá

- Thời gian chi trả dự kiến: 15/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

- Nhận tiền mặt: phòng kế toán Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Q7, TP.HCM

- Chuyển khoản: bệnh viện Tim Tâm Đức chuyển tiền vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản.

 

Tải file thông báo: CVD 160_CV so 326-14-CV-TD_Chot danh sach co dong tam ung co tuc dot 1-2014.pdf

 

image 73 image 0