imageimage

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex bán đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM -

                             VOCARIMEX

 

 1. Số lượng cổ phần đấu giá: 37.901.500 cổ phần
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 3. Giá khởi điểm: 11.300 đồng/cổ phần
 4. Bước khối lượng: 100 cổ phần
 5. Bước giá: 100 đồng
 6. Số lượng cổ phần tối thiểu mỗi nhà đầu tư được phép mua là 100 cổ phần
 7. Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được phép mua là 4.000.000 cổ phần
 8. Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 37.901.500 cổ phần
 9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h00 ngày 01/07/2014 đến 16h ngày 17/07/2014
 10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 23/07/2014 tại các Đại lý Đấu giá
 11. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 25/07/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 26/07/2014 đến ngày 04/08/2014
 13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 28/07/2014 đến ngày 01/08/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo bán đấu giá.pdf

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.docx

Quy chế bán đấu giá.pdf

 

Các thông tin khác vui lòng xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 66 image 0