imageimage

Tổng Công ty Khí Việt Nam bán đấu giá cổ phần lần đầu

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM


2. Giá khởi điểm: 
31.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 26/10/2010 đến 16h00 ngày 10/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 15/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 17/11/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (download file)

image 5 image 0