imageimage

Tổng công ty Mía đường I đấu giá cổ phần

Tổng công ty Mía đường I thông báo đấu giá cổ phần, chi tiết như sau:

 

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Mía đường I - Công ty TNHH một thành viên

- Địa chỉ: Số 17 Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng - Hà Nôi

- Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây mía (mía giống và mía nguyên liệu)

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 600.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 13.343.100 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.343.100 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: 8h30 28/02/2013 đến 20/03/2013

+ Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá của HNX

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/03/2013

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 27/03/2013

+ Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

   Địa chỉ: Tầng 1, Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 05/04/2013

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 03/04/2013

- Danh sách đại lý đấu giá: Theo Quy chế đấu giá tại HNX

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về tổ chức đấu giá, xin vui lòng xem file đính kèm:

- Cong_bo_thong_tin_TCT_Mia_duong_I.rar

- Quy_che_dau_gia_TCT_Mia_duong_I.doc

- Phieu dang ky tham du DG - TCT Mia duong 1.doc

- BCTC nam 2009.rar

- BCTC 6 thang dau nam 2010.rar

- BCTC 6 thang cuoi nam 2010.rar

- BCTC 9 thang 2012.rar

image 63 image 0