imageimage

Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam bán đấu giá cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

2. Giá khởi điểm: 10.900/ cổ phiếu

 

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 15/10/2010 đến 15h30 ngày 31/10/2010

 

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 05/11/2010

 

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 09/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Bản công bố thông tin chào bán cổ phần lần đầu (download file)

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

 

 

image 24 image 0